Luật số 75 – Luật đổi mới

Thiền Không Sư – Luật đổi mới: Tất cả những đột phá trong kinh doanh đều đến từ sự cách tân, từ việc mang đến một cái gì đó tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn, mới hơn hay hiệu quả hơn vào thị trường hiện tại.

Hai nguồn đổi mới chính là thành công không mong đợi và thất bại không mong đợi. Trong trường hợp của một trong hai, bạn phải phân tích một cách cẩn thận những gì đã xảy ra để quyết định xem liệu một bước đột phá tiềm năng đã xảy ra chưa.
Thuyết “phần nổi của tảng băng chìm” về tư duy phê bình thì đặc biệt rất hữu ích đối với việc kiểm tra những thành công, thất bại, hay bất kỳ sự kiện không mong đợi nào. Bất cứ khi nào có vấn đề gì đó khác thường xảy ra, hãy dừng lại và hỏi: Đây có phải là một sự kiện đơn nhất hay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? Liệu điều này là sự bắt đầu của một xu hướng, chỉ ra một sự chuyển dịch to lớn của thị trường? Rất nhiều những đột phá vĩ đại trong kinh doanh xảy ra như là kết quả của việc nhận ra một xu hướng của thị trường và sau đó chuyển đổi theo trước khi bất kỳ ai khác lợi dụng được nó, hoặc ngược lại, nhận ra một xu hướng mà các sản phẩm hay dịch vụ của bạn đang chuẩn bị đội nón ra đi và hành động để giảm thiểu những thiệt hại phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ khác trong khi bạn vẫn còn thời gian.
Thiền Không Sư
Hãy nhớ rằng tất cả những thành công vĩ đại đều đến sau thất bại, và mọi thất bại đều chứa đựng những bài học quý báu. 

    .
    .
    .
    .