Luật số 76 – Luật chất lượng

Thiền Không Sư – Luật chất lượng: Khách hàng luôn đòi hỏi chất lượng cao nhất và giá cả thấp nhất.

Điều này có vẻ đơn giản trừ trường hợp rất nhiều công ty đã cố vi phạm luật này trên con đường họ đi đến phá sản.
Khách hàng rất thông minh. Khách hàng sẽ luôn luôn hành động để thỏa mãn số lượng lớn nhất có thể những cần thiết của họ trong việc đưa ra quyết định riêng là sẽ mua gì. Chỉ có những công ty ra sức duy trì việc cung cấp cho khách hàng những cấp độ chất lượng cao nhất với giá thấp nhất thì mới thành công trên thị trường.
Thiền Không Sư
Chất lượng là những gì khách hàng nói là có và sẵn sàng trả giá.
Chất lượng bao gồm cả sản phẩm hay dịch vụ và cách mà nó được bán, phân phối và bảo trì.
Các công ty sinh lời tỉ lệ thuận với thứ bậc về chất lượng của chúng, và chất lượng là do khách hàng nhận thức.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .