Luật số 77 – Luật khách hàng

Thiền Không Sư – Luật khách hàng: Khách hàng luôn tìm cách thỏa mãn lợi ích của mình bằng cách tìm kiếm giá cả rẻ nhất và chất lượng tốt nhất có thể.

Khách hàng thực tế hóa những tính toán kinh tế bằng những lựa chọn của họ. Họ tìm kiếm để tối đa hóa việc mua sắm và tối thiểu hóa chi phí, hay tiền chi phí của mình. Khách hàng luôn cố đạt được thứ họ muốn bằng cách thức nhanh nhất, dễ nhất có thể, càng nhanh càng tốt, với giá thấp nhất có thể. Điều này không phải là một vấn đề phức tạp. Điều này chỉ đơn thuần là một thực tế trong đời sống kinh doanh. Các khách hàng muốn những cái tốt nhất có giá cả thấp nhất, và họ sẽ mua chúng từ bất kỳ ai mà họ cảm thấy có thể cung cấp cho họ tốt nhất. Và họ luôn đúng. Để tồn tại và phát triển trong kinh doanh, hàng ngày bạn phải giao tiếp với những khách hàng hoàn toàn cho mình là trung tâm, thất thường và không kiễn nhẫn, những người muốn những gì họ muốn, khi nào họ muốn và muốn như thế nào, và họ sẽ đi nơi khác ngay khi họ nhận ra sự không thỏa mãn. Cũng giống như bạn.
Thiền Không Sư
Khách hàng vừa khắt khe lại vừa nhẫn tâm; họ thưởng cao cho những công ty phục vụ họ tốt nhất và đẩy những công ty phục vụ họ tồi tệ xuống vực?
Khách hàng luôn cư xử có lý trong việc kiếm tìm con đường có ít trở ngại nhất để nhận được những gì họ muốn?
Kế hoạch kinh doanh phù hợp luôn bắt đầu với khách hàng như là tâm điểm của sự chú ý và thảo luận?

    .
    .
    .
    .