Bán hàng lưu động – sự kiện

BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG/SỰ KIỆN:- nằm trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Sự kiện là các hoạt động liên quan đến hoạt động thương mại và marketing của doanh nghiệp như: hội thảo, hội nghị, khai trương, giới thiệu sản phẩm, hội chợ, triển lãm,…

Các hoạt động tác nghiệp cơ bản của tổ chức sự kiện:

 • Nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng, liên quan đến sự kiện
 • Hình ảnh chủ đề, lập chương trình và kế hoạch tổng thể cho sự kiện
 • Chuẩn bị tổ chức sự kiện
 • Tổ chức đón tiếp và khai mạc sự kiện
 • Tổ chức điều hành các diễn biến chính của sự kiện
 • Tổ chức phục vụ ăn uống trong sự kiện
 • Tổ chức lưu trú, vận chuyển trong sự kiện
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động phụ trợ trong sự kiện
 • Kết thúc sự kiện và giải quyết các công việc sau sự kiện
 • Xúc tiến và quảng bá sự kiện
 • Quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ sự kiện
 • Quản trị tài chính trong tổ chức sự kiện
 • Dự phòng và giải quyết các sự cố trong tổ chức sự kiện
 • Chăm sóc khách hàng
 • Đảm bảo vệ sinh, an toàn và an ninh trong quá trình tổ chức sự kiện,..

Các thành phần tham gia trong sự kiện:

 • Nhà đầu tư sự kiện bao gồm cả nhà tài trợ sự kiện
 • Nhà tổ chức sự kiện (có nghĩa tương đương với doanh nghiệp tổ chức sự kiện)
 • Nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ tổ chức sự kiện: cung cấp dịch vụ, hàng hóa do nhà tổ chức thuê
 • Khách mời
 • Khách vãng lai
 • Chính quyền và cư dân nơi diễn ra sự kiện

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .