Luật số 78 – Luật thỏa mãn khách hàng

Thiền Không Sư – Luật thỏa mãn khách hàng: Khách hàng luôn đúng. Điều này còn được gọi là “nguyên tắc số một” của việc thỏa mãn khách hàng.

Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế thị trường mà khách hàng là trung tâm. Chưa bao giờ khách hàng có nhiều thông tin và nhiều quyền lực như vậy. Thậm chí các công ty, dù lớn dù nhỏ, phải suy nghĩ ngày đêm về làm sao để làm hài lòng khách hàng nhanh hơn, tốt hơn, và rẻ hơn so với các đối thủ cạnh tranh
Nếu xem như khách hàng sai, xem lại quy tắc số một.
Nguyên tắc quan trọng của quản trị là đạt được thành quả tối đa trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực đối với việc làm thỏa mãn các khách hàng
Thiền Không Sư
Những công ty tốt nhất lúc nào cũng có những con người giỏi nhất
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .