Luật số 79 – Luật tổ chức

Thiền Không Sư – Luật tổ chức: Một tổ chức kinh doanh là một nhóm người tập hợp cùng nhau vì một mục đích chung đó là tạo ra và giữ khách hàng.

Một tổ chức kinh doanh bắt đầu hình thành khi những nhiệm vụ phải được thực hiện để tạo ra và thỏa mãn khách hàng trở nên quá lớn đối với một cá nhân đơn lẻ. Những người sáng lập phải chuyên biệt hóa và tập trung vào những công việc quan trọng mà chỉ có họ mới có khả năng làm và giao những công việc đó cho những người có khả năng làm chúng. Những vị trí mới đã được tạo ra, và những hoạt động mới được đảm nhận. Công ty mở rộng khả năng phục vụ khách hàng. Quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp khi lượng khách hàng thỏa mãn với tổ chức tăng lên.
Thiền Không Sư
Xác định trách nhiệm đầu ra chủ yếu của bạn, xác định xem bạn đã đóng góp vào khả năng phục vụ khách hàng của công ty như thế nào?
Lập kế hoạch ngay hôm nay để tăng khả năng của bạn đóng góp vào những kết quả quan trọng quyết định sự thành công của công ty bạn?
Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .