Tiếp thị và bán hàng – số 2

TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG

Thiết kế là 1 khái niệm lớn bao gồm thiết kế sản phẩm, thiết kế dịch vụ, thiết kế bản vẽ, thiết kế môi trường,…đưa ra 1 tập hợp những công cụ sản phẩm và dịch vụ > Cho khách hàng mục tiêu.

Một sản phẩm được thiết kế đẹp, tăng tính hấp dẫn cần đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Dễ mở bao bì
 • Dễ lắp ráp
 • Dễ học cách sử dụng
 • Dễ sử dụng
 • Dễ sửa chữa
 • Dễ xử lý khi bỏ đi

Tiếp thị và bán hàng

  .
  .
  .
  .