Việc lắng nghe trong tiếp thị và bán hàng

Lắng nghe trong tiếp thị bán hàng
1. Sử dụng các kỹ năng lắng nghe tốt và các câu trả lời phù hợp để giúp
tìm hiểu nhu cầu và xây dựng niềm tin.
2. Để hiểu rõ hơn về khách hàng, hãy suy nghĩ giống họ và lắng nghe
quan điểm của họ.
3. Đừng phán xét và bỏ qua những ý tưởng của khách hàng nếu bạn
không đồng ý với chúng.
4. Đừng cắt ngang, và đặc biệt là cắt ngang theo kiểu “tôi cũng thế”.
5. Hãy nhớ đừng “kể chuyện” mà phải “bán hàng” – hãy hạn chế nói. Hãy
nói khoảng 30% thời gian và lắng nghe 70% thời gian.
6. Hãy luyện tập các kỹ năng lắng nghe tích cực như diễn đạt lại và đặt
các câu hỏi chính xác.
7. Hãy ghi chép tốt. Hãy lập một bản đồ lắng nghe để hiểu thấu đáo thông
điệp của khách hàng.
8. Hãy dành ưu tiên cao nhất cho việc ghi chép thông tin. Hãy giữ các ghi
chép trong cơ sở dữ liệu và luôn cập nhật các chi tiết.
9. Hãy cảm thấy thoải mái khi im lặng

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành: tiếp thị và bán hàng

    .
    .
    .
    .