Kỹ năng trình bày trong tiếp thị bán hàng

Tiếp thị và bán hàng – Khả năng năng trình bày là kỹ năng sống còn nhưng hầu hết giới bán hàng tại chỗ lại không bao giờ chịu học hoặc làm việc đó một cách nghiêm túc.

Trước đây, đó là kỹ năng chỉ dành cho những người bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Giới bán hàng tại chỗ quá bận rộn trong việc tạo ra cơ hội mới, sắp xếp lịch hẹn, đưa ra báo giá, trả lời các câu hỏi về bản đề xuất, mời khách hàng tham gia các buổi demo hoặc hội thảo trực tuyến và xem các chuyên gia bán hàng hoặc đồng nghiệp tại công ty làm những khách hàng chán đến tận cổ. Đây chính là lúc giới bán hàng tại chỗ phải dẫn dắt các buổi trình bày này, lấy được đà trong giây phút quan trọng nhất của quy trình bán hàng và giành được hợp đồng. Hãy nghiêm túc xem lại kỹ năng trình bày của bạn: nó nhanh chóng trở thành một kỹ năng quan trọng để giúp quy trình bán hàng vận hành được.

Ở giai đoạn đầu, bạn dùng email và điện thoại. Khi bạn đi tiếp quy trình bán hàng, hội thảo và demo là những điểm tiếp xúc quan trọng với nhiều khả năng chốt lại hợp đồng.

Bài trình bày cần phải thỏa mãn ba mục tiêu chủ đạo:
1. Làm khách hàng hiểu được lợi ích của giải pháp của bạn.
2. Khác biệt giữa bạn và đối thủ của bạn.
3. Hiểu được cách họ mua hàng

Làm thế nào để tiếp cận được những khách hàng có rất ít thời gian và làm thế nào chọn được công cụ trình bày tuyệt vời nhất trong vô vàn các lựa chọn khác nhau. Khó khăn lớn nhất là những người khác cũng đang cố gắng bám víu để được bước vào cửa trình bày

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành: tiếp thị và bán hành

    .
    .
    .
    .