Lý do khách hàng từ chối

Tại sao khách hàng từ chối – Tiếp thị và bán hàng

Bên cạnh lỗi của bạn, khách hàng có lý do riêng để nói Không. Đây là các lý do khi khách hàng từ chối:
1. Họ không phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của bạn.
2. Họ không hiểu bạn đang nói gì với họ.
3. Họ không tin vào những gì bạn đang nói với họ.
4. Họ nghĩ sẽ có vấn đề về lâu dài nếu họ mua sản phẩm của bạn.
5. Mua sản phẩm của bạn sẽ thật sự gây ra vấn đề.
6. Họ không được phép đưa ra các quyết định mua hàng.
7. Họ sợ thay đổi.
8. Kinh nghiệm đã khiến họ luôn chuẩn bị cho điều xấu nhất; nói
Không là cách bảo vệ tốt nhất.
9. Họ chưa cảm thấy thuyết phục.

….

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành: Tiếp thị và bán hàng

 

    .
    .
    .
    .