Tiếp thị và bán hàng – số 7

TƯ VẤN QUẢN LÝ

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Với vai trò là chuyên gia tư vấn và điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực Marketing, IWG có thể hỗ trợ bạn xác định cụ thể đối tượng khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, để cung cấp thông tin chính xác và cụ thể, chúng tôi cần biết thêm về doanh nghiệp của bạn và lĩnh vực hoạt động cụ thể của nó.

Có một số thông tin quan trọng cần thiết để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, bao gồm:

 1. Ngành công nghiệp hoạt động của doanh nghiệp: Mô tả ngành công nghiệp và lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp của bạn hoạt động trong đó.
 2. Sản phẩm hoặc dịch vụ: Đây là sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà doanh nghiệp của bạn cung cấp. Hãy cung cấp thông tin chi tiết về chúng.
 3. Định vị thương hiệu: Để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, bạn cần xác định định vị thương hiệu của doanh nghiệp, tức là bạn muốn nổi bật trong mắt khách hàng như một giải pháp, sản phẩm, hoặc dịch vụ độc đáo.
 4. Đối tượng khách hàng hiện tại: Hãy cung cấp thông tin về đối tượng khách hàng hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm các đặc điểm như độ tuổi, giới tính, thu nhập, vị trí địa lý, sở thích và thói quen mua hàng.
 5. Mục tiêu mở rộng: Nêu rõ mục tiêu mở rộng của doanh nghiệp, tức là nhóm khách hàng mới mà bạn muốn tiếp cận và thu hút.
 6. Nhu cầu và lợi ích: Xác định những nhu cầu và lợi ích mà sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp giải quyết cho khách hàng.
 7. Đặc điểm sản phẩm hoặc dịch vụ: Mô tả các đặc điểm nổi bật của sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp mà có thể thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng.

Dựa trên những thông tin này, IWG có thể giúp bạn phân tích và xác định đối tượng khách hàng tiềm năng cụ thể của doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các chiến lược tiếp thị để tiếp cận và thu hút nhóm khách hàng này.

SẢN PHẨM CHÍNH

Tư vấn quản lý

Liên hệ: 0907671067 (Hotline)

  .
  .
  .
  .