Tư vấn quản lý – số 4

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Thương hiệu

Sản phẩm/dịch vụ chỉ là sản phẩm/dịch vụ….cũng là sản phẩm/dịch vụ. Cho đến khi sản phẩm/dịch vụ đó chợt mang 1 cái tên, là cái tên mà người tiêu dùng biết đến và tin tưởng.

Bất kỳ sản phẩm tồi nào cũng có thể đưa ra bán được, nhưng để tạo ra một thương hiệu thì cần phải có tài năng, niềm tin và sự bền chí.

Dấu hiệu của 1 thương hiệu lớn là mức độ trung thành và ưa thích mà nó tạo ra lớn đến cỡ nào: Sử dụng Apple ít muốn chuyển sang dùng hãng khác,…

Thương hiệu để kiếm nhiều tiền cho sản phẩm/dịch vụ hơn trị giá của nó – Chứa đựng niềm tin – Khách hàng muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình (do hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn)

Tư vấn quản lý

    .
    .
    .
    .