Tư vấn quản lý – số 5

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Làm cách nào tạo dựng thương hiệu? Thật sai lầm nếu cho rằng quảng cáo giúp phát triển nên thương hiệu. Quảng cáo chỉ kêu gọi sự chú ý vào thương hiệu, cùng lắm là có thể tạo ra được sự quan tâm và sự đề cập đến thương hiệu mà thôi. Thương hiệu được tạo nên một tổng hợp thông qua sự phối hợp của nhiều công cụ, bao gồm cả quảng cáo, quan hệ công chúng (PR), tài trợ, các sự kiện, động cơ xã hội, câu lạc bộ, người phát ngôn,…

Đừng quảng cáo quá nhiều thương hiệu mà hãy sống với thương hiệu.

Thương hiệu xuất sắc là con đường duy nhất dẫn đến lợi nhuận vượt trung bình và bền vững. Những thương hiệu lớn thường thể hiện những lợi ích về cảm xúc (trách nhiệm đối với xã hội, quan tâm chăm sóc con người, tình trạng thế giới,..) chứ không chỉ thuần lý tính (sản phẩm, giá cả, khuyến mãi,..)

Thương hiệu mang một bản sắc với một số đặc điểm rõ ràng, và phải được làm thấm dần thông qua mọi hoạt động tiếp thị của công ty: Tất cả nhân viên phải sống và làm việc đúng với tinh thần đó (kể cả kế toán, tài xế, bán hàng, sản xuất,..). Ngay cả các đại lý/nhà phân phối,..phải đại diện cho thương hiệu 1 cách đúng đắn và cung cấp đúng kinh nghiệm thương hiệu cho khách hàng.

Nguy cơ mở rộng thương hiệu: Nhiều công ty danh tiếng cho rằng tên tuổi của họ có thể giúp họ có thể bành trướng sang lĩnh vực khác một cách thành công. Vd: bạn có muốn mua chiếc xe hơi mang thương hiệu Coca – Cola không?. Tốt hơn là đặt ra 1 cái tên mới cho 1 sản phẩm mới thay vì lấy tên sẵn có của công ty cùng với toàn bộ hành trang của nó. Sáng tạo một thương hiệu mới tạo ra thêm cơ hội để xây dựng và truyền bá một câu chuyện mới cho quan hệ công chúng,…Tự hỏi thương hiệu có thể bành trướng được đến đâu trước khi nó mất đi ý nghĩa? Thực tế là sản phẩm/dịch vụ đã được kiểm định theo tiêu chuẩn, vậy thì tại sao phải trả nhiều hơn?

Trong giai đoạn suy thoái, trung thành với giá cả thường quan trọng hơn là trung thành với thương hiệu.

Hiện nay,Thương hiệu > Nguồn lực > Cơ sở hạ tầng

Tư vấn quản lý

 

    .
    .
    .
    .