Tư vấn quản lý – số 7

TƯ VẤN QUẢN LÝ

Khách hàng

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế mà khách hàng là thượng đế, thị trường thiếu người mua chứ không phải thiếu hàng hoá > Tập trung giữ khách hàng.

Công ty phải thức tỉnh nhân viên nhận ra rằng người chủ mới của họ chính là khách hàng.

Khách hàng làm tăng thêm giá trị, đó là tài sản quan trọng nhất không ghi trong sổ sách công ty – không phụ thuộc vào chúng ta mà chúng phụ thuộc vào họ, họ không phải là kẻ ngoại cuộc mà chính là 1 phần trong việc kinh doanh của chúng ta – phải biết họ muốn gì và làm nhiều hơn những gì họ mong đợi (đem đến cho khách hàng nhiều hơn với giá trị hơn,.. đối thủ cạnh tranh)

Công ty nên giữ khách hàng lâu hơn việc giữ sản phẩm – quan sát chu kỳ sống của khách hàng nhiều hơn chu kỳ sống của sản phẩm.

Công ty có 2 chức năng cơ bản: tiếp thị và đổi mới tạo ra hiệu quả, còn lại là chi phí.

Công ty nên tìm khách hàng mới nhưng phải giữ khách hàng hiện có.

Khách hàng có thể phân thành nhóm để phục vụ, có thể chia theo bậc tài chính: bạch kim, vàng, bạc, sắt và chì. Hoặc chia thành: Khách hàng sinh lợi nhất, tăng trưởng nhất, cần bảo vệ nhất và  khách hàng gây phiền toái nhất (tăng giá hoặc giảm dịch vụ để họ mang phiền toái đến đối thủ cạnh tranh).

Hãy chú ý đến những lời than phiền của khách hàng > Những lời phàn nàn chính là lời cảnh báo cho công ty để sửa chữa kịp thời.

Tư vấn quản lý

    .
    .
    .
    .