CÔNG TY TNHH MTV TVQL CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ

11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

Công ty TNHH MTV Tư Vấn Quản Lý CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ, viết tắt IWG, được thành lập vào ngày 09/02/2009, ngày Người sáng lập/CEO của IWG có đầy đủ tư cách pháp lý để hỗ trợ/cung cấp giải pháp cho các Doanh nghiệp về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,..

https://hosocongty.vn/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-tu-van-quan-ly-con-duong-tri-tue-com-68443.htm

 

Vấn đề của Doanh nghiệp:

1/Chưa xây dựng/tổ chức các phòng ban/bộ phận đúng, đủ và hiệu quả.

2/Chưa tổ chức và thực hiện quy trình cốt lõi để nhanh chóng ổn định và duy trì hệ thống.

3/Chưa có báo cáo kết quả Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận hàng ngày.

4/Chưa tuyển dụng, đào tạo bộ phận chuyên môn chuyên sâu đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

5/Chưa xây dựng kế hoạch mang tính cụ thể, chiến lược trong ngắn, trung và dài hạn.

6/Chưa xây dựng, tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh và tiếp thị hiệu quả.

…..

Giải pháp và cam kết của IWG:

1/Giúp Doanh nghiệp xây dựng/tổ chức phòng ban/bộ phận đúng, đủ và hiệu quả.

2/Giúp Doanh nghiệp Tổ chức và thực hiện quy trình cốt lõi để nhanh chóng ổn định và duy trì hệ thống.

3/Giúp Doanh ngiệp có Báo cáo kết quả Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận hàng ngày.

4/Giúp Doanh nghiệp Tuyển dụng, đào tạo bộ phận chuyên môn chuyên sâu đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

5/Giúp Doanh nghiệp Xây dựng kế hoạch mang tính cụ thể, chiến lược trong ngắn, trung và dài hạn.

6/Giúp Doanh nghiệp Xây dựng, tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh và tiếp thị hiệu quả.

Cụ thể:

Khảo sát > Tư vấn và Điều hành cho Doanh nghiệp

…..

Kết quả:

Chúng tôi đã chia sẻ/hỗ trợ hàng trăm Doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định, phát triển và tạo vị thế trên thị trường

 

Đảm bảo/tôn trọng quy định bảo mật và đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi không đưa ra các số liệu cụ thể của khách hàng.

Quý vị có thể tham khảo thêm sản phẩm khác của IWG:

SẢN PHẨM CHÍNH

SẢN PHẨM THEO XU HƯỚNG

SẢN PHẨM THEO MÙA

Trân trọng!

Doanh nghiệp của Quý vị + Giải pháp của chúng ta = Vị thế mới trên thị trường

 

                                                                                                           Người sáng lập/CEO

                                                                                                           Nguyễn Huy Phương