CÔNG TY TNHH MTV TVQL CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ

11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP VÀ THỰC HÀNH TĨNH LẶNG & TUỆ QUAN SÁT

 

Điều hành doanh nghiệp là công việc khó khăn đòi hỏi người đứng đầu công ty phải đối mặt, đưa ra các quyết định và thay đổi phù hợp với sự biến động của thị trường, các tình hình hiện tại trong doanh nghiệp và vô số sự phát sinh khác nhau.

Điều này chỉ thực hiện được khi CEO nắm bắt chi tiết và chính xác các thông tin của doanh nghiệp mình.

Ngày nay, nghệ thuật quản trị điều hành doanh nghiệp đòi hỏi các chủ doanh nghiệp giỏi về việc phân tích tình huống nhằm khai thác điểm mạnh, hạn chế, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội cũng như loại trừ nguy cơ, rủi ro của doanh nghiệp.

Một nhà điều hành giỏi không chỉ cần có hiểu biết mà còn cần biết phân tích, tổng hợp, phán đoán và nhìn xa trông rộng, và đưa ra những chiến lược hiệu quả.

Nhưng công việc này gặp nhiều trở ngại ở các doanh nghiệp vừa và lớn, các doanh nghiệp đa chi nhánh khi người quản trị khó lòng tự mình nắm bắt tất cả vấn đề liên quan đến doanh nghiệp của mình, từ lượng hàng bán ra, lượng hàng tồn kho, sản phẩm mới, giá cả, tình hình thị trường, tài chính, tín dụng, hoạt động marketing,…cũng như rất nhiều các vấn đề khác.

Hoạch định chiến lược khoa học, chi tiết.

Tiếp thị và bán hàng

Tài chính và kế toán

Sản xuất và chất lượng

Hành chính và nhân sự.

Phân chia công việc co từng phòng ban và nhân viên hợp lý

Tổ chức bộ máy vận hành.

Hoàn thiện quy trình và thực hiện, điều chỉnh liên tục

Kiểm soát được những dự liệu cơ bản của doanh nghiệp: Dòng tiền, KPI, nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm, thị trường.

Ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp,..

Bên cạnh việc tư vấn và thực hành Tình lặng & Tuệ quan sát, chúng tôi sẽ tham gia đồng hành, trực tiếp điều hành doanh nghiệp của Quý vị

Công ty của Quý vị + Giải pháp của chúng ta = Vị thế mới trên thị trường

 

Trân trọng!

Người sáng lập,

Nguyễn Huy Phương