Giám đốc điều hành bao rẻ bao chất lượng cho người khởi nghiệp và doanh nghiệp

Chào bạn, có phải bạn đang tuyển vị trí giám đốc điều hành để giúp bạn tổ chức, điều hành công việc công ty bạn, hoặc thay người cũ không hiệu quả? hoặc bạn muốn mở rộng kinh doanh? hoặc tim người tham mưu và thực hiện ý tưởng của bạn? lãnh đạo đội ngũ nhân viên của bạn? hoặc duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả khi không có bạn?

Điều hành công việc công ty bạn

Giám đốc điều hành và tổng giám đốc của chúng tôi có đủ khả năng điều hành các ngành nghề về sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

Thay người cũ không hiệu quả

Khi bạn cần tuyển giám đốc điều hành, chúng tôi luôn tập trung giảm/cắt lỗ (nếu công ty đang lỗ) và tăng lợi nhuận, xây dựng đội ngũ tiếp thị và bán hàng hiệu quả, lập bảng doanh thu – chi phí – lợi nhuận hàng ngày (rất đặc biệt)

Chúng tôi nói không với bè phái gây chia rẻ nội bộ, nói không với tham những hoặc lợi dụng chức quyền để thực hiện lợi ích riêng cho mình.

Mở rộng kinh doanh

Chúng tôi sẽ cùng đội ngũ cấp cao tìm ra nhu cầu hiện nay và xu hướng thị trường làm sao phát triển thị trường nhanh, rộng nhất có thể

Thực hiện ý tưởng của bạn

Intelligence Way đã có sẵn quy trính cũng như cách thức mới, dễ, nhanh và tiết kiệm nhất để triển khai ý tưởng của bạn vào thực tiễn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành.

Duy trì hoạt động liên tục khi không có bạn

Ceo và tổng giám đốc của chúng tôi có hệ thống, quy trình về học thuật cũng như kinh nghiệm điều hành thực tế trong nhiều năm qua sẽ giúp công ty bạn vận hành liên tục theo định hướng, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với www.conduongtritue.com bạn nhé

 

    .
    .
    .
    .