Giải pháp Quản lý Điều hành độc đáo

CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ – INTELLIGENCE WAY LÀ CTY TNHH MTV TƯ VẤN QUẢN LÝ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ THÀNH LẬP VÀO NĂM 2009 ĐỂ HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP: LÀM SAO  ĐỂ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ

CÔNG TY CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ VỚI CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH ĐỘC ĐÁO, HIỆU QUẢ VƯỢT TRÊN LÝ THUYẾT – CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC (ĐỊNH VỊ/MỤC TIÊU), CHIẾN THUẬT (THIẾT KẾ/TỔ CHỨC) VÀ VẬN HÀNH (THỰC HIỆN/THỰC THI) MANG TÍNH ỨNG DỤNG CAO VÀ NHANH CHÓNG NHẤT ĐẠT NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT XA TRÍ TƯỞNG TƯỞNG CỦA QUÝ VỊ.

Với sứ mệnh giúp cho các Nhà quản lý doanh nghiệp và những người ước muốn trở thành Quản lý điều hành làm sao để xây dựng và phát triển bền vững?

Công nghệ quản lý điều hành độc đáo – đơn giản – hiệu quả đã được trải nghiệm trong thực tế – không mang tính lý thuyết/hàn lâm. Công nghệ này độc đáo ở chỗ vượt trên các lý thuyết ở trường lớp, được thể hiện/giới thiệu vài ví dụ sau

 • Về kế hoạch: Công nghệ đưa ra để quản lý điều hành được rõ ràng, đầy đủ và có dự phòng phát sinh trong vận hành?
 • Về kinh doanh: Mô hình kinh doanh hiệu quả? KPI cho kinh doanh? Phát triển thị trường?
 • Về Kế toán – tài chính: chúng ta biết chi phí, doanh thu và lợi nhuận hàng ngày. Từ đó, Quý vị có thể biết được làm sao để giảm chi phí ở đâu? Đưa ra quyết định kịp thời (không chờ đến khi Kế toán kết chuyển chi phí và báo cáo vào cuối tháng: quá trễ?).
 • Về sản xuất – chất lượng: cách xây dựng kế hoạch sản xuất sao cho không gây ùn tắc? 4 chốt chặn trong kiểm soát chất lượng (QC online,…)
 • Về Hành chính – Nhân sự: Thủ tục/Quy trình Xem xét của Lãnh đạo: thực hiện hàng tuần với các nội dung được lập sẵn và duy trì bền vững: làm sao để giảm thời gian ký duyệt đề xuất (mua nguyên vật liệu, tuyển dụng,…) và duyệt kế hoạch trong tuần?. Khi đi sâu vào ở các chương sau: chúng ta sẽ thấy sự hiệu dụng của Công nghệ này.

Với công nghệ được tạo ra dựa trên: 5 bộ phận chính của Con Người: Đầu là Kế hoạch, Tay Phải là Kinh doanh, Tay Trái là Kế toán Tài chính, Chân Phải là Sản xuất/Vận tải/Bếp  Chất lượng và Chân Trái là Hành chánh Nhân sự.

Với việc biên soạn tài liệu mang tính vận hành hệ thống, ngoài những mong muốn trên, công nghệ sẽ được cải tiến cũng như điều chỉnh phù hợp thực tế doanh nghiệp.

CAM KẾT TỪ CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ:

 1. Mang lại kết quả xứng đáng với giá trị mà Quí vị bỏ ra trong thời gian đồng hành
 2. Luôn nói thật về Quí vị và Doanh nghiệp của Quí vị. Điều này rất quan trọng để ổn định và phát triển cá nhân và Doanh nghiệp Quí vị
 3. Bảo mật tuyệt đối: Không mang thông tin đến các Cá nhân/Đơn vị khác ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty Quý vị.
 4. Tiếp cận Doanh nghiệp về cả phương diện Cá nhân và Doanh nghiệp.
 5. Tạo tính thân thiện, chia sẻ, ổn định và thống nhất trong Doanh nghiệp

LỢI ÍCH CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ MANG LẠI:

 1. Giúp Quí vị ổn định Doanh nghiệp bằng các bước dễ dàng, hiệu quả
 2. Giúp Quí vị duy trì Doanh nghiệp bằng tự động hóa hoạt động
 3. Giúp Quí vị phát triển doanh nghiệp: dựa trên doanh thu, chi phí và lợi nhuận,…
 4. Luôn đồng hành cùng Quí vị và đưa ra các giải pháp phù hợp cho các tình huống, giai đoạn của Doanh nghiệp Quí vị
 5. Đã có sẵn hệ thống, quy trình và sản phẩm/dịch vụ bằng trải nghiệm, cải tiến cùng thống nhất với hệ thống, quy trình và sản phẩm/dịch vụ Doanh nghiệp Quí vị

 

Quý vị quan tâm đến QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, hãy liên hệ www.conduongtritue.com nhé

CÔNG TY CỦA QUÝ VỊ + GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI = VỊ THẾ MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG

  .
  .
  .
  .