Những sai lầm kinh điển trong điều hành doanh nghiệp – Thiền Không Sư

Những sai lầm phổ biến mà các nhà quản lý, nhà lãnh đạo thường xuyên mắc phải, và họ thậm chí vẫn tiếp tục mắc phải dù đã nhận ra những sai lầm đó – Thiền Không Sư

1. Không có khả năng làm việc hiệu quả

“Sự thiếu cộng tác và tương tác giữa nhiều đội ngũ chính là yếu tố chủ chốt gây ra sự chậm trễ trong mọi thứ”, Nếu “sức khỏe” của công ty/tổ chức của bạn đang bị đe dọa bởi sự mâu thuẫn nội bộ và có quá nhiều chướng ngại trong quá trình vận hành, các nhà lãnh đạo/nhà quản lý sẽ không thể chủ động phối hợp làm việc hiệu quả với nhau.

2. Xem sự xuất sắc như một chiến lược dài hạn

Sự xuất sắc trong năng lực lãnh đạo hoặc trong kinh doanh thường được hầu hết các nhà lãnh đạo xem như là “chiến lược”, “kế hoạch”, “tầm nhìn” hay là một cái gì đó “ở ngoài kia”. Những nhà lãnh đạo này đang gặp thất bại trong việc thực hành một sự “xuất sắc ngay lập tức”. Đó là cách họ kết nối, lắng nghe, truyền cảm hứng, thậm chí là chấp nhận sai lầm với nhân viên, với khách hàng.

Sự xuất sắc thường được nhìn nhận như một khao khát dài hạn: sai lầm

3. Không xây dựng một văn hóa công ty tốt

“Nhà lãnh đạo giỏi nhất luôn cùng lúc thiết lập và nuôi dưỡng văn hóa quan tâm từng ngày, từng giờ, từng phút. Đây là một văn hóa công ty luôn thực sự đặt con người lên trên hết, luôn hướng tất cả mọi người theo cùng một cách tiếp cận: đổi mới hoặc là chết, xuất sắc hoặc là diệt vong”…

4. Không đặt nhân viên lên trên hết

Những trải nghiệm khách hàng xuất sắc đều hoàn toàn dựa trên những trải nghiệm của nhân viên, bởi vì chính nhân viên sẽ là người tạo nên hoặc phá vỡ đi sự kết nối với khách hàng. Nghĩa là các nhà lãnh đạo phải nhìn thấy giá trị cốt lõi này của nhân viên và phải trao cho họ những quyền lợi tốt nhất để phát triển sự nghiệp.

“Đào tạo nhân viên là sự đầu tư quan trọng nhất của bất kỳ một công ty hoặc tổ chức nào”

5. Không lắng nghe

Sự tương tác, truyền thông hiệu quả không chỉ liên quan đến việc trò chuyện, mà còn liên quan đến khả năng lắng nghe và thấu hiểu những điều đang diễn ra ở một góc độ đa chiều. Đó là điều mà những nhà lãnh đạo xuất sắc luôn làm. 

6. Không xem phụ nữ là những người tiêu dùng và nhà lãnh đạo tiềm năng

“Phụ nữ mua mọi thứ” và tác động lên hầu hết các quyết định mua hàng, nhưng phần lớn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại không chú trọng đến nhu cầu của phụ nữ. Tương tự như vậy, ở khía cạnh công việc, phụ nữ cũng ít được xem là những ứng viên tiềm năng cho các vị trí điều hành công ty. Và đây chính là sai lầm nghiêm trọng của nhiều nhà lãnh đạo.

……………..

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .