Luật số 111 – Luật lãnh đạo – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật lãnh đạo

Lãnh đạo là một trong những nhân tố đơn lẻ quan trọng nhất trong việc quyết định thành công hay thất bại của việc kinh doanh trong nền kinh tế cạnh tranh hỗn loạn, hoạt động nhanh của chúng ta.

Chất lượng lãnh đạo quyết định cơ quan tổ chức đó mạnh hay yếu. Khả năng đẩy mạnh nỗ lực và cung cấp sự lãnh đạo cần thiết là yếu tố quan trọng đối với sự thành công trong tất cả các hoạt động của con người. Và chưa bao giờ lại có nhu cầu lớn về lãnh đạo ở tất cả các cấp độ như ngày nay.

Bạn trở thành một lãnh đạo trong công việc kinh doanh và trong thế giới xung quanh bằng cách luyện tập các phẩm chất và hành động xử thế,… Giống như bất kỳ tập hợp kỹ năng nào, vai trò lãnh đạo được phát triển bằng việc luyện tập và lặp đi lặp lại cho đến khi nắm vững nó.

Những phần thưởng để trở thành một nhà lãnh đạo là rất to lớn: được kính trọng, tôn sùng, và được mọi người xung quanh ủng hộ – được tận hưởng một ý thức quản lý và quyền lực cá nhân lớn hơn trong tất cả các mặt của cuộc sống – cảm thấy khỏe mạnh hơn và thông minh hơn và có khả năng hơn trong việc đạt được những kết quả hơn là những người khác – trở nên có năng lực hơn trong việc mang đến những thay đổi trong công việc và trong đời sống cá nhân của mình.

Nhà lãnh đạo suy nghĩ và nói về giải pháp và thực hiện, điều chỉnh, tăng tốc,…và tin tưởng bản thân mình có thể đạt được mục tiêu.

Tinh thần lãnh đạo sẽ khẳng định được bạn là ai, chứ không phải là bạn đã làm được những gì.

Các nhà lãnh đạo không bao giờ thất vọng. Họ liên tục phấn đấu để trở nên tốt hơn.

Thiền Không Sư

Nhà lãnh đạo giỏi luôn sẵn sàng thừa nhận sai lầm và sửa chữa nó. Hãy thừa nhận rằng bạn đã đổi ý. Đừng ngoan cố khi đã nhận ra quyết định ban đầu của mình là một quyết định tệ hại.

Phép thử thực sự của tinh thần lãnh đạo là cách mà bạn đối phó với khủng hoảng

Lãnh đạo là khả năng gặt hái được những điều lớn lao từ những điều bình thường – suy nghĩ và nói về giải pháp, ít khi nói về vấn đề – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .