Luật số 117 – Luật biết ơn – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật biết ơn

Ai đó cho rằng: Biết ơn thì cuộc sống/thế giới sẽ hạnh phúc. Chính những khoảnh khắc tồi tệ: tạo ra chúng ta là ai. 

Chúng ta luôn được dạy rằng: biết ơn lòng tốt, sự dâng tặng tuyệt đối của nhân thế. Mà là ta nên biết ơn khoảnh khắc

Chính nghịch cảnh đau khổ đến tột cùng, 1 số quay về với chính mình: vị tha, đơn độc, biết chấp nhận và ngăn chặn. Còn số khác: ngạo mạn, thù hận, phản kháng ,. : tạo ra nhiều đau khổ hơn cho chính mình và người khác.
Khi biết ơn: Ta tạo tác và có được sự bình an, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
Biết ơn TỪNG KHOẢNH KHẮC có thể là cách học hành/tu hành THẬT SỰ/TẬP TRUNG.

Thiền Không Sư

Người đạo đức thì bao giờ cũng biết ơn.

Những người có tâm hồn lương hảo hễ gặp dịp đền ơn thì không khi nào bỏ qua.

Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp khác.

Biết ơn là lời cầu nguyện tốt nhất mà bất kì ai cũng có thể dùng.

Một gốc rễ của trí tuệ là lòng biết ơn – Fang Tử

    .
    .
    .
    .