Luật số 155 – Luật sáng tạo – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật sáng tạo

Mỗi cá nhân đều được trao quyền sáng tạo ra thực tại và trải nghiệm của mình, cuộc sống là hành trình sáng tạo bất tận. 

Luật này cho phép sự sáng tạo bên trong tư tưởng: hành động và hiện ra, có thể thay đổi cả dòng thời gian trôi của mình theo hướng tốt đẹp bằng cách thay đổi và nâng cao tư tưởng theo chiều hướng tích cực hơn.

Vũ trụ là vô tận, không có điểm dừng cũng như kết thúc. Mọi thứ trong vũ trụ đều được cung cấp một cách dồi dào và vô tận. Chúng ta có đủ mọi nguyên liệu cần để tiếp tục sáng tạo ra cái mới vì bản thân và thế nhân.

Chúng ta chẳng đi đâu, về đâu cả, chỉ là ta đang ở trong vòng tròn cuộc sống. Hiện tại chính là món quà gởi đến cho chúng ta.

Thiền Không Sư

Sáng tạo là không ngừng nghỉ, cũng như bản chất vô tận của vũ trụ.

Tiền không là tất cả vì trên thế gian còn có vàng, kim cương,..

Thời gian và không gian đôi lúc chỉ là ảo ảnh, nên cứ sáng tạo ngay bây giờ.

Nếu ta thắng, ta không cần giải thích. Nếu ta bại, chẳng ai nghe ta giải thích cả.

Đừng bao giờ hứa hẹn vì thực tướng là thay đổi và rỗng không – Fang Tử

    .
    .
    .
    .