Tư vấn quản lý – số 14

TƯ VẤN QUẢN LÝ

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Chiến lược cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đóng vai trò quan trọng để giúp các doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng cơ hội, đồng thời vượt qua các thách thức từ đối thủ cạnh tranh. Dưới đây là một số chiến lược cạnh tranh cụ thể mà một doanh nghiệp có thể áp dụng:

 1. Chiến lược giá cả: Đây là chiến lược tập trung vào việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với giá cả cạnh tranh hơn so với đối thủ. Điều này có thể đạt được bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng hoặc áp dụng chiến lược giá cả đặc biệt như giá bán dưới giá thành.
 2. Chiến lược chất lượng: Doanh nghiệp tập trung vào việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với chất lượng tốt hơn so với đối thủ. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng công nghệ tiên tiến, quy trình sản xuất chất lượng cao hoặc cam kết với chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất.
 3. Chiến lược độc đáo: Doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt đáng kể với đối thủ bằng cách phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo và không thể sao chép dễ dàng. Điều này giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh và thu hút khách hàng.
 4. Chiến lược tập trung thị trường: Doanh nghiệp chọn một phân đoạn thị trường cụ thể và tập trung vào việc phục vụ khách hàng trong phân đoạn đó một cách tốt nhất. Điều này đòi hỏi hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng và cung cấp giải pháp tối ưu cho nhóm khách hàng này.
 5. Chiến lược tăng tốc đột phá: Đây là chiến lược tập trung vào việc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới và tiên phong trong ngành. Doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra những đột phá sáng tạo và vượt trội so với đối thủ.
 6. Chiến lược tạo mối quan hệ: Doanh nghiệp tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác. Mối quan hệ đáng tin cậy và lâu dài có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách tăng sự trung thành của khách hàng và hỗ trợ tương tác hiệu quả với các đối tác kinh doanh.

Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng về thị trường, đối thủ và khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Một chiến lược cạnh tranh hiệu quả cần phải tương thích với sứ mệnh, giá trị và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Tư vấn quản lý

  .
  .
  .
  .