Tư vấn quản lý – số 23

TƯ VẤN QUẢN LÝ

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUY TRÌNH CỐT LÕI

Với tư cách là một chuyên gia xây dựng quy trình cốt lõi của hệ thống quản lý doanh nghiệp và chuyên gia tư vấn quản lý và điều hành doanh nghiệp, IWG hoàn toàn có thể giúp Quý vị xây dựng và tổ chức một quy trình cốt lõi hiệu quả cho hệ thống quản lý doanh nghiệp của Quý vị. Dưới đây là một phạm vi tổng quan về cách chúng tôi có thể giúp:

 1. Đánh giá hiện trạng: IWG sẽ tiến hành đánh giá tình hình hiện tại của doanh nghiệp của Quý vị, bao gồm xem xét các quy trình, hệ thống, và cơ cấu tổ chức đang tồn tại. Từ đó, chúng tôi có thể nhận ra các khuyết điểm, cơ hội cải tiến và tối ưu hóa.
 2. Xây dựng quy trình cốt lõi: Dựa trên đánh giá của chúng tôi và mục tiêu của doanh nghiệp, IWG sẽ thiết kế một quy trình cốt lõi hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động và tăng cường năng suất. Quy trình này có thể bao gồm các bước xử lý, phân chia trách nhiệm, các chuẩn mực chất lượng và các hệ thống theo dõi hiệu suất.
 3. Tối ưu hóa hệ thống: IWG sẽ giúp công ty tối ưu hóa các hệ thống và công nghệ hiện có để chúng hoạt động một cách hiệu quả và tích hợp tốt với quy trình cốt lõi. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng khi doanh nghiệp phát triển.
 4. Đào tạo nhân viên: Quy trình cốt lõi mới và các thay đổi hệ thống có thể yêu cầu nhân viên phải tiếp nhận một cách đúng đắn. IWG sẽ giúp công ty xây dựng và triển khai các buổi huấn luyện thực tiễn nhằm đảm bảo nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp.
 5. Giám sát và điều chỉnh: Quy trình cốt lõi và hệ thống mới cần được giám sát và điều chỉnh liên tục để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. IWG sẽ giúp Quý vị xây dựng các cơ chế giám sát và tự đánh giá để đảm bảo sự liên tục và cải tiến liên tục.
 6. Định hướng chiến lược: Ngoài việc xây dựng quy trình cốt lõi và tối ưu hóa hệ thống, IWG cũng có thể tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc định hướng chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp của Quí vị.

Như một chuyên gia tư vấn, IWG cam kết tập trung vào việc phát triển giải pháp và quy trình phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Quá trình này sẽ bao gồm việc làm việc chặt chẽ với Quí vị, lắng nghe ý kiến và phản hồi của các bên liên quan để đảm bảo sự thành công trong việc xây dựng và tổ chức quy trình cốt lõi cho doanh nghiệp của Quý vị.

SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

Tư vấn quản lý

Liên hệ: 0907671067 (Hotline)

  .
  .
  .
  .