Tư vấn quản lý – số 24

TƯ VẤN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG, TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH BỘ MÁY TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG

Với vai trò là chuyên gia tư vấn quản lý và điều hành doanh nghiệp, cũng như chuyên gia trong tiếp thị và bán hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ xây dựng, tổ chức và vận hành bộ máy kinh doanh và tiếp thị hiệu quả bằng cách cung cấp những lời khuyên và chiến lược sau:

 1. Phân tích thị trường: Tìm hiểu và phân tích thị trường, nghiên cứu về ngành công nghiệp, đối thủ cạnh tranh và khách hàng tiềm năng. Điều này giúp xác định nhu cầu của thị trường và đề xuất các giải pháp phù hợp.
 2. Xây dựng chiến lược kinh doanh và tiếp thị: Phát triển kế hoạch chi tiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh và tiếp thị. Điều này có thể bao gồm xác định đối tượng mục tiêu, đặc điểm sản phẩm/dịch vụ, kênh phân phối và phương tiện tiếp thị phù hợp.
 3. Quản lý và tối ưu hóa quy trình kinh doanh: Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động của doanh nghiệp để tăng hiệu quả và giảm thiểu lãng phí. Điều này bao gồm cải tiến quản lý rủi ro, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực và quản lý sản xuất,…
 4. Xây dựng chiến lược tiếp thị đa kênh: IWG tận dụng sức mạnh của các kênh tiếp thị khác nhau, bao gồm tiếp thị truyền thông, tiếp thị số, tiếp thị nội dung, quảng cáo, PR và tiếp thị mạng xã hội, để tạo ra hiệu quả tối đa cho chiến lược tiếp thị tổng thể: Tuyển dụng hoặc tư vấn chiến lược cho Quý vị hiệu quả cao, đơn giản.
 5. Quản lý nhượng quyền thương hiệu (nếu có): Nếu doanh nghiệp có mô hình kinh doanh nhượng quyền, chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì mô hình này thông qua việc lựa chọn đối tác phù hợp, xây dựng hợp đồng và hỗ trợ trong việc quản lý nhượng quyền thương hiệu.
 6. Đo lường và đánh giá hiệu quả: Thiết lập các chỉ số hiệu quả và hệ thống đo lường để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và tiếp thị. Điều này giúp đưa ra các điều chỉnh cần thiết và tối ưu hóa các chiến lược tiếp thị trong tương lai.

Như một chuyên gia, IWG có thể tùy chỉnh các chiến lược và lời khuyên dựa trên nhu cầu và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Hãy cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp của Quý vị và những vấn đề cụ thể mà Quí vị đang đối diện, để chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ tốt nhất có thể.

SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

Liên hệ: 0907671067 (Hotline)

Tư vấn quản lý

  .
  .
  .
  .