Tư vấn quản lý – số 17

TƯ VẤN QUẢN LÝ

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ

 1. Phân tích thị trường: Thị trường là môi trường nơi công ty của bạn hoạt động và cạnh tranh. Việc phân tích thị trường là quan trọng để hiểu cơ hội và thách thức mà công ty đang đối mặt. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng để xem xét trong phân tích thị trường:
 • Kích thước và tăng trưởng thị trường: Đánh giá kích thước của thị trường hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Xem xét các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị và công nghệ có ảnh hưởng đến thị trường của bạn.
 • Đối tượng khách hàng: Xác định và hiểu rõ đối tượng khách hàng tiềm năng của công ty. Nắm bắt nhu cầu, mong đợi và hành vi mua hàng của khách hàng. Xem xét các yếu tố như độ tuổi, giới tính, địa lý, thu nhập và sở thích của khách hàng.
 • Các yếu tố cạnh tranh: Nghiên cứu và đánh giá các đối thủ trực tiếp và gián tiếp của công ty. Xem xét sức mạnh, điểm yếu, chiến lược kinh doanh và dịch vụ của họ. Điều này giúp bạn định vị và tìm ra cách cạnh tranh hiệu quả.
 • Xu hướng thị trường: Xem xét các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực công ty hoạt động. Các xu hướng công nghệ, môi trường, xã hội và chính trị có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn. Đảm bảo công ty của bạn có khả năng thích nghi và tận dụng những xu hướng này.
 1. Nghiên cứu đối thủ: Đối thủ là các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực và cạnh tranh trực tiếp với công ty của bạn. Nghiên cứu đối thủ giúp bạn hiểu rõ về họ và tìm ra cách để cạnh tranh hiệu quả. Dưới đây là một số khía cạnh để nghiên cứu đối thủ:
 • Sự cạnh tranh trực tiếp: Xác định các công ty cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như công ty của bạn. Nghiên cứu về họ, từ quy mô, sức mạnh, điểm yếu đến chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động. Điều này giúp bạn tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của công ty của bạn trong việc cạnh tranh.
 • Sự cạnh tranh gián tiếp: Đánh giá các công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan hoặc có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Xem xét những xu hướng, công nghệ mới và các dịch vụ thay thế có thể làm thay đổi thị trường hoặc tạo ra cơ hội mới.
 • Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ: Đánh giá sự cạnh tranh của đối thủ dựa trên các yếu tố như chất lượng sản phẩm/dịch vụ, giá cả, dịch vụ khách hàng, sự đổi mới, quy mô và tầm ảnh hưởng. Xác định điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ để xác định các cơ hội và thách thức trong việc cạnh tranh.
 • Chiến lược và mô hình hoạt động: Tìm hiểu về chiến lược và mô hình hoạt động của đối thủ. Điều này giúp bạn xác định các phương pháp hoạt động hiệu quả và tìm ra cách cải thiện và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Phân tích thị trường và nghiên cứu đối thủ là quá trình liên tục và đòi hỏi sự theo dõi và đánh giá thường xuyên. Điều này giúp bạn duy trì sự cạnh tranh và thích nghi với thị trường thay đổi.

Tư vấn quản lý

 

  .
  .
  .
  .