Các yếu tố cần xem xét trước khi viết dự án

Các yếu tố xem xét đánh giá trước khi đi sâu phân tích/viết dự án

Theo quan điểm của Intelligence Way: chúng ta cần sơ bộ xem xét dự án qua 11 yếu tố. Nếu thỏa, bạn có thể đi sâu phân tích dự án: Bảng tạm tính doanh thu – chi phí – lại lỗ, các bước thực hiện (địa điểm, kế hoạch tiếp thị bán hàng, tuyển dụng, đào tạo, thiết kế, vốn vay/lãi vay, sản xuất, kỹ thuật, mua nguyên vật liệu, nhập khẩu,…)

YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ
1.MẶT LỢI

 

 

2.MẶT HẠI

 

 

3.THỜI GIAN CHUYỂN DỊCH VỀ PHÍA LỢI/HẠI

 

 

4.TỔNG THỂ LỢI HẠI

 

 

5.ĐÚNG NGƯỜI

 

 

6.ĐÚNG VIỆC

 

 

7.ĐÚNG LÚC (KHI NÀO LÀM?)

 

 

8.ĐỦ LỚN VÀ ĐÁNG LÀM?

 

 

9.THU NHẬP/CÔNG VIỆC: ỔN ĐỊNH & LÂU DÀI

 

 

10.SP/DV CÓ GIÁ TRỊ VÀ THỊ TRƯỜNG CẦN: THIỆN

 

 

11.PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

 

 

 

Liên hệ Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .