Luật số 58 – Luật độc lập

Thiền Không Sư – Luật độc lập: Các nhà lãnh đạo biết họ là ai và họ tin vào điều gì, và họ nghĩ cho bản thân họ.

Các nhà lãnh đạo có xu hướng độc lập về suy nghĩ. Họ rất rõ ràng về các giá trị, mục tiêu của họ và các nhiệm vụ cá nhân của họ. Họ rất rõ họ ủng hộ cái gì và tin vào cái gì. Họ không chệch hướng khỏi các giá trị vì bất kỳ lý do gì, đặc biệt là các giá trị cốt lõi về trách nhiệm và tính toàn vẹn.
Các nhà lãnh đạo có một sự quan tâm hợp lý về cảm xúc và ý kiến của những người khác, nhưng họ không quan tâm quá, cũng không lơ đãng quá với những việc thể hiện sự không tán đồng hay không ưng thuận. Họ xin ý kiến và lời khuyên từ những người khác, nhưng sau đó họ đưa ra quyết định riêng của họ.
Các nhà lãnh đạo có xu hướng không che giấu khuyết điểm. Họ chấp nhận trách nhiệm và từ chối bào chữa. Họ không hợp lý hóa, thanh minh hay đổ lỗi cho những người khác. Họ không bị bối rối với sự phê bình, không đồng thuận hay những đảo ngược không mong đợi.
Các nhà lãnh đạo biết những điểm mạnh và điểm yếu của họ, và họ chấp nhận chúng. Như là một kết quả, họ nói chung chấp nhận những người khác và không muốn thay đổi người. Họ tránh phán xét hay lên án người khác. Họ chấp nhận rằng mọi người là chính họ và họ không muốn thay đổi.
Trên hết, các nhà lãnh đạo đặt ra cho họ những tiêu chuẩn cao và không ngừng phấn đấu để đạt được những tiêu chuẩn ấy. Họ không so sánh tính cách của họ với người khác. Thay vào đó, họ tự so sánh với bản thân họ và đo lường bản thân họ với những gì tốt nhất mà cá nhân họ có thể đạt được.
Thiền Không Sư
Các nhà lãnh đạo có những mục tiêu và mục đích rõ ràng cho bản thân họ, và họ làm việc theo lịch trình riêng của họ, thời gian của riêng họ, với nhịp độ của riêng họ. Họ thường nhìn lại mình để tìm những lý do cho cả những thành công và thất bại. Họ nhận ra rằng họ không hoàn hảo, và họ không ngừng phấn đấu để nâng cao những khu vực quan trọng của cuộc đời họ.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .